Picture

1980-1985 õppis Tõnu Õnnepalu Tartu Ülikoolis bioloogiateaduskonnas. 


 
1985. a lõpetas Tartu Ülikooli cum laude'ga botaanik-ökoloogina.

1985-1987 töötas bioloogia ja keemia õpetajana